Medical Team

Medical Team

Best specialists in one place

MUDr. Silvia Gažíková Bothová

MUDr. Silvia Gažíková Bothová

Plastická chirurgička

Narodila som sa v Bratislave, študovala som na Evanjelickom lýceu a po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského som si vybrala chirurgickú dráhu. Po ročnom pobyte na Chirurgickom oddelení v Považskej Bystrici pod vedením primára MUDr. Ladislava Korca som nastúpila do Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde