Reconstructive Surgery

MUDr. Silvia Gažíková Bothová

MUDr. Silvia Gažíková Bothová

Plastická chirurgička

Narodila som sa v Bratislave, študovala som na Evanjelickom lýceu a po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského som si vybrala chirurgickú dráhu.